Nhằm chia sẻ khó khăn với bà con vùng cao, vừa qua, Cựu chiến binh Ngô Xuân tự, quận Long Biên, Hà Nội, phối hợp với Câu lạc bộ yêu Thư pháp Hà Nội, ...